ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΣΤΟΡΓΗ”

Σε  αρχαιρεσίες  στις 2 Νοεμβρίου 2021, τα μέλη του Συλλόγου Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών “ΣΤΟΡΓΗ”ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλειο.

Πρόεδρος                          Πολυτίμη       Μπακατσέλου

Αντιπρόεδρος                  Παρασκευή   Πενέλη

Γενικός Γραμματέας     Μαρία             Ιωαννίδου

Ταμίας                              Κωνσταντία    Παπαποστόλου

Μέλος                              Ελισσάβετ      Ταυρίδου

Μέλος                              Νίκη                Παπαποστόλου

Μέλος                             Ιωάννα            Μπίρου

Αναπληρωματικό Μέλος   Ιωάννα     Μπρουζιώτη

Αναπληρωματικό Μέλος  Δήμητρα   Σιδηροπούλου

Αναπληρωματικό Μέλος  Ράνια        Σπυρίδου