Το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοργής

Πρόεδρος Μπακατσέλου Πολυτίμη
Αντιπρόεδρος Πενέλη Παρασκευή
Γραμματέας Ιωαννίδου Μαρία
Ταμίας Παπαποστόλου Κωνσταντία
Ειδική Γραμματέας Σπυρίδου Ράνια
Μέλος Δ.Σ. Μπίρου Ιωάννα
Μέλος Δ.Σ. Πάνου Σουλτάρη Αλεξία
Αναπληρωματικό Μέλος Ταυρίδου Βέτα