Το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοργής

Πρόεδρος Μπακατσέλου Τίμη
Γενική Γραμματέας Ταυρίδου Βέτα
Ταμίας Παπαποστόλου Ντίνα
Μέλος Δ.Σ. Πενέλη Βούλα
Μέλος Δ.Σ. Ιωαννίδου Μαρία
Μέλος Δ.Σ. Σπυρίδου Ράνια
Μέλος Δ.Σ. Μπίρου Ιωάννα
Αναπληρωματικό Μέλος Πάνου Σουλτάρη Αλεξία
Αναπληρωματικό Μέλος Τζατζάκη Χαρίκλεια Αγλαΐα
Αναπληρωματικό Μέλος Χρουσαλά Δήμητρα